• Banner_Grade_superpure-6

  • The Preferred Chemicals Supplier

    to the world’s leading
    multinational companies

    Browse our products

ติดตามแบรนด์ของเรา และความชำนาญพิเศษ

เรามุ่งมั่นส่งมอบ

ความเป็นเลิศในคุณภาพสินค้า
การบริการ และคุณค่า

RCI Labscan ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2551 และเติบโตอย่างรวดเร็วสู่หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีบริสุทธิ์เกรดห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเรามุ่งพัฒนาส่วนผสมและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

เกี่ยวกับเรา

img-bg-high-purity-solvents

ตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูง
เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

เรามีเคมีภัณฑ์เกรดพรีเมียมหลากหลายชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ผลิต และกระบวนการอื่น ๆ ที่ต้องการผลลัพธ์ทางเคมีที่
คลาดเคลื่อนน้อยและเชื่อถือได้

img-bg-safe-and-convenient

บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย
และสะดวกต่อการใช้งาน

RCI Labscan ตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมี เราจึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตั้งแต่การขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน จนถึงการทำลาย

ข่าวสารและกิจกรรม