เกี่ยวกับเรา

ความเป็นเลิศในคุณภาพ บริการ และคุณค่า

RCI Labscan Limited ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2551 จากการควบรวมกิจการของบริษัท Labscan Asia Co., Ltd. และบริษัท Reagent Chemical Industry Co., Ltd.
โดยการลงทุนครั้งนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ประเทศเยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย

เราเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่บริษัทข้ามชาติทั่วโลกให้ความไว้วางใจ และด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความมุ่งมั่นในการส่งมอบความเป็นเลิศในคุณภาพ บริการ และคุณค่า ทำให้เราก้าวสู่หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีบริสุทธิ์เกรดห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างรวดเร็ว

วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่หยุดเรียนรู้ เคารพซึ่งกันและกัน และมองความท้าทายด้วยแนวคิดบวก

ที่ RCI Labscan เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนคือผลลัพธ์จากวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ให้คุณค่ากับการปฏิบัติตนต่อกันด้วยความเคารพ แนวคิดเชิงบวก และการเรียนรู้ โดยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราไม่ลังเลที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย และมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า