เรานำเสนอเคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับทุกประเภทการใช้งานของท่าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยา/เภสัชกรรม เฮล์ทแคร์ ธุรกิจการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียมและก๊าช และการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Grade

GPR Grade
 • Reagent for general purposes, used in low grade applications and/or qualitative testing.
Pharma Grade
 • Use in a wide variety of pharmaceutical industries
 • For general analytical applications
 • Products that meet the requirements of pharmaceutical standard (Ph.Eur, BP, EP, USP/NF)
AR Grade
 • For general analytical applications
 • Purity meets the requirement of ACS Standard
RCI Premium Grade
 • High purity solvents and reagents with low level of impurities, conform to ACS, BP, Ph.Eur and EP standard.
 • Suitable for laboratory and special analytical techniques.
HPLC Grade
 • For analytical and preparative separation.
 • Mobile phase in HPLC or LC technique including gel permeation chromatography
 • Suitable for different type of detector
 • Use in the wavelength between 230-190 nm (Far UV region)
 • For isocratic technique: low UV absorption
Gradient Grade : Supergradient, Ultragradient Grade
 • For analytical and preparative separation.
 • Suitable for HPLC, UPLC / UHPLC / Ultra HPLC - instruments.
 • Mobile phase for gradient technique.
 • Low baseline drift and low levels of impurities that absorb in the UV region.
LCMS Grade
 • For analytical and preparative separation.
 • Suitable for LCMS analytical technique
 • It has high purity solvent with low level of trace metals and was filtered through 0.1 μm filters
 • Low fluorescence and high UV transmittance.
 • Low acidity & alkalinity, and low particulates to ensure minimal interference.
Anhydrous Grade
 • Low moisture solvent for anhydrous applications
UV-IR Grade
 • High purity solvent for UV-IR Spectroscopy with low absorption.
Pesticide Grade
 • For pesticide and insecticide residue analysis
 • Suitable for extraction, isolation and preconcentration technique
 • For environment analysis by capillary GC and GC-MS application
 • For Volatile Organic Analysis (soil, water and solid waste samples)
Purge & Trap Grade
 • Suitable for volatile organic residue analysis by GC-MS in water or soil-sediment samples acc. to the EPA purge and trap.
Headspace GC Analysis Grade
 • High purity solvents designed to ensure optimization for Headspace GC applications.
 • Suitable as solvent for the analysis of residual solvent of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
 • Elimination of all major interference peaks in the elution range of target analyses.
LVI-GC Grade
 • Suitable for ultimate organic trace analysis; checked for ppb levels of Poly-Aromatic Hydrocarbons (PAH’s), Furan, PCB’s, Pesticides.
 • For analysis of hydrocarbons in the range of C10 to C40.
 • For residual organic contaminants.
Peptide Synthesis Grade
 • Suitable for Solid Phase Peptide Synthesis.
Superpure Grade
 • Chemicals in a low level of elemental impurities in part per billion (ppb)
 • Suitable for instrumental application in atomic spectroscopy (AAS, ICP‑OES, ICP‑MS), ion chromatography, or voltammetry
 • It is a tool for inorganic trace analysis.
Semig Grade
 • High purity acids and solvents for electronic industrial applications.
 • Low levels of metallic impurities.
Electropure Grade
 • High purity acids and solvents for cleaning and etching in electronic industrial applications.
 • Low levels of metallic impurities.
 • Nitric acid 70% and Sulfuric acid 98% low Hg, both suitable for trace metal analysis.
Extropure Grade
 • High purity solvents for electronic industrial applications.
 • Low levels of metallic impurities.
 • Free of Silicone, DOP and Amide.
Electro Extra Grade
 • Sulfuric acid 89% for semi-conductor industry and other electronic industrial.
 • Low levels of metallic impurities content 0.5 ppm maximum.
VLSI Grade
 • Very high purity acids and solvents for cleaning and etching wafers for the semi-conductor industry and other electronic industrial applications.
 • Very low levels of metallic impurities. Used for trace metal analysis.
CG Grade
 • For general use.
ACS Grade
 • Specialized for industrial usages.
 • Conform to ACS standard.
LC Grade
 • For use in analytical and preparative separation.
 • Mobile phase in HPLC or LC technique including gel permeation chromatography.
 • Mobile phase for different type of detector.
EL grade
 • Advanced chemicals for Electronics and Solar PV industries.
UP grade
 • Advanced chemicals for Electronics and Solar PV industries.