เคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูง

เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

ความเป็นเลิศทางคุณภาพ บริการ และคุณค่าแก่ลูกค้าของเรา


ตั้งแต่การก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551 อาร์ซีไอ แล็บสแกน เติบโตอย่างรวดเร็วสู่หนึ่งในผู้นำด้านการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ความบริสุทธิ์สูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบของสูตรและกระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า

ตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูงเพื่อผลการทดสอบที่แม่นยำ


เรานำเสนอตัวเลือกสินค้าเคมีภัณฑ์และตัวทำปฏิกิริยาที่หลากหลาย สำหรับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิจัย และ การผลิต เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของท่าน

กลุ่มลูกค้าของเรา


  • ยา/เภสัชกรรม
  • ห้องปฏิบัติการวิจัย
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • ปิโตรเคมี
  • อาหารและเครื่องดื่ม

รายการสินค้าของ อาร์ซีไอ แล็บสแกน

Download